Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 november 2017
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 oktober 2017
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 oktober 2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 september 2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 september 2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 august 2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 august 2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 august 2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 august 2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 juni 2017
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 juni 2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 maj 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 april 2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 april 2017
Fra parkering til park 03.00-24 april 2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 april 2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 april 2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 marts 2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 marts 2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 marts 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 marts 2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 marts 2017
Hvor er udvikling af cykesti- netværket sket? 03.03-24 marts 2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 februar 2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 februar 2017
Krigsveteraner trives godt med friluftsliv 12.00-25 februar 2017
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 januar 2017
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 januar 2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 januar 2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 december 2016
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 december 2016
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 december 2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 december 2016
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 december 2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 oktober 2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 oktober 2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 oktober 2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 oktober 2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 oktober 2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 september 2016
Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner 12.00-24 september 2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 september 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 september 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 september 2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 september 2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 september 2016
Fra parkering til park 03.00-34 august 2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 august 2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 august 2016