Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 oktober 2011
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 oktober 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-02 oktober 2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 september 2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 september 2011
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 september 2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 september 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-01 september 2011
Innovativ plankultur 09.00-03 september 2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 august 2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 august 2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 august 2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 august 2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 august 2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 august 2011
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 august 2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 august 2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 august 2011
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 juni 2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 juni 2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 juni 2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 juni 2011
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 05.01-17 juni 2011
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 05.01-18 juni 2011
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 juni 2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 juni 2011
Vend nedløbsrøret - og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 juni 2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 juni 2011
Fantastiske og grønne facader 08.03-06 juni 2011
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 juni 2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 juni 2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 juni 2011
Hverdagsnatur 06.08-02 maj 2011
Regnvand og byens form 03.01-75 maj 2011
Naturplejeportalen 06.00-27 maj 2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 maj 2011
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 maj 2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 maj 2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 maj 2011
Naturplejeportalen 09.12-08 maj 2011
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.06-03 maj 2011
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 april 2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 april 2011
Inviter naturen ind i have og park 08.07-02 april 2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 april 2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 april 2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 april 2011
Europæisk visneskimmel i skove 08.07-47 april 2011
Udrensning i bøgeselvforyngelser med en kranmonteret fingerklipper 05.01-02 april 2011