Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Naturpleje og ophobning af næringsstoffer 06.19-04 september 2010
Skovbundsflora i bynær skov 08.00-14 september 2010
Viden om frø og kimplanter støtter forvaltning af orkideer 06.19-05 september 2010
Svampe afgørende for orkidebestande 06.19-06 september 2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 september 2010
Honningsvamp i juletræer 05.06-21 september 2010
Juletræers miljøpåvirkning 10.09-07 september 2010
Dyre- og fugleiagttagelser (2) Hvilke dyr blev set på skovturen? 06.01-51 august 2010
Udeskole i Danmark og Forest School i England - en sammenligning 06.02-04 august 2010
Hindringer for ældre danskeres friluftsliv og deres ønsker til forbedringer 06.03-05 august 2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 august 2010
Konfliktstrategier - Dobbelt-hensyn modellen 09.04-22 august 2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 august 2010
Asketoptørre og honningsvamp 08.07-46 august 2010
At tage bestik af situationen - konfliktens 3 dimensioner 09.04-21 august 2010
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 august 2010
Parkforvaltere kan styrke udeundervisning 12.00-20 august 2010
Lommeparker gør København grønnere 03.00-26 august 2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 juli 2010
Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter 09.04-20 juli 2010
Større værdi i Nordens skove 09.13-02 juli 2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 juli 2010
Oparbejdning af juletræer med motorsav 11.03-03 juli 2010
Sikkerhed ved brug af motorsav 11.03-04 juli 2010
Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-05 juli 2010
Filing af motorsavskæde 11.03-06 juli 2010
Ældres motiver for friluftsliv 06.03-03 juni 2010
Hindringer for friluftsliv blandt ældre 06.03-04 juni 2010
Fra strategi til kommuneplan 07.03-13 juni 2010
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 juni 2010
Thiram 04.12-05 juni 2010
Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift 11.03-02 juni 2010
Undersøgelse af overfladejævnhed af slotsgrusstier 09.03-07 juni 2010
Blodmel 04.12-03 juni 2010
Urea 04.11-03 juni 2010
Legepladsen som byrum 03.19-15 juni 2010
Kronesikring af bevaringsværdige træer 05.01-19 juni 2010
Phlebiopsis gigantea 04.11-02 juni 2010
Den klimavenlige by 03.01-24 maj 2010
Den klimavenlige by 03.01-25 maj 2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis 09.04-19 maj 2010
Brun ædelgranbladlus 05.05-17 maj 2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 maj 2010
Brun ædelgranbladlus 05.05-37 maj 2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I. 04.02-05 maj 2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II. 04.06-18 maj 2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III. 04.06-19 maj 2010
Anvendelse af træaske som gødning i skove 04.09-04 maj 2010
Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov 09.04-19 maj 2010
Bynke-ambrosie 06.00-26 maj 2010