Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Genplant Planeten 12.00-19 februar 2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 februar 2010
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 december 2009
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 december 2009
Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer 07.00-01 december 2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 december 2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 december 2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 december 2009
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 december 2009
Indsamling, udkørsel og flishugning af løvtrætoppe 06.03-19 december 2009
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 december 2009
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 december 2009
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 december 2009
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 december 2009
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 december 2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 december 2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 november 2009
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 november 2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 november 2009
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 november 2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 november 2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 november 2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 november 2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 november 2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 oktober 2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 oktober 2009
Haveturisme 03.14-07 oktober 2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 oktober 2009
ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools 12.00-18 oktober 2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 oktober 2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 oktober 2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 oktober 2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 oktober 2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 oktober 2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 oktober 2009
Kemisk vækstregulering af nordmannsgranjuletræer 06.03-19 september 2009
Vækstregulering med NAA og naturligt auxin 06.03-20 september 2009
Mekaniske vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin 06.03-21 september 2009
Skohornsparker 03.00-24 september 2009
Verden i Danmark 03.00-23 september 2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 september 2009
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 september 2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 august 2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 august 2009
Fældning med hydrauliske hjælpemidler 11.03-10 august 2009
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 august 2009
Regnbede - kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 august 2009
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 august 2009
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 juli 2009
Gødskning 05.09-06 juli 2009