Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 december 2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 december 2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 november 2009
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 november 2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 november 2009
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 november 2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 november 2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 november 2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 november 2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 november 2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 oktober 2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 oktober 2009
Haveturisme 03.14-07 oktober 2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 oktober 2009
ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools 12.00-18 oktober 2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 oktober 2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 oktober 2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 oktober 2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 oktober 2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 oktober 2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 oktober 2009
Kemisk vækstregulering af nordmannsgranjuletræer 06.03-19 september 2009
Vækstregulering med NAA og naturligt auxin 06.03-20 september 2009
Mekaniske vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin 06.03-21 september 2009
Skohornsparker 03.00-24 september 2009
Verden i Danmark 03.00-23 september 2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 september 2009
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 september 2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 august 2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 august 2009
Fældning med hydrauliske hjælpemidler 11.03-10 august 2009
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 august 2009
Regnbede - kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 august 2009
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 august 2009
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 juli 2009
Gødskning 05.09-06 juli 2009
Mikrokløver på golfbanen 1 08.06-03 juni 2009
Mikrokløver på golfbaner 2 08.06-04 juni 2009
Den urbane udeskole: Spot en tomt 12.00-17 juni 2009
Udeskole i den rådne banan 12.00-16 juni 2009
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 juni 2009
Skuddød og svampeangreb 05.06-19 juni 2009
Hvornår gror hvilke dele af topskuddet? 06.03-18 juni 2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 juni 2009
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 juni 2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 juni 2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 juni 2009
Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet 08.01-19 maj 2009
Hundeurin og byens planter 05.23-10 maj 2009
Visuel vurdering af løvtræer 05.26-05 maj 2009