Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 maj 2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 maj 2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 maj 2009
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 maj 2009
Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter 06.01-44 maj 2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 maj 2009
Flerårige - eller mangeårige - tulipaner 08.04-01 april 2009
Udeskole i Esbjerg Kommune 12.00-15 april 2009
Skoven i Skolen og Udeskole.dk 12.00-14 april 2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 05.26-28 april 2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 april 2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 05.26-29 april 2009
Lindebladhvepsen Caliroa annulipes 05.28-16 april 2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 april 2009
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 05.01-16 marts 2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 marts 2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 marts 2009
Lommeparker 03.01-14 marts 2009
Træer og andet grønt 03.01-15 marts 2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 marts 2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 marts 2009
Løg og stauder i græs 04.00-13 februar 2009
Rådbedømmelse med instrumenter 05.26-04 februar 2009
Elektronisk rådmåling i bytræer 05.26-27 februar 2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 februar 2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 februar 2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 februar 2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 februar 2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 februar 2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 februar 2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 februar 2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 februar 2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 februar 2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 februar 2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 januar 2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 januar 2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 januar 2009
Planlægning og forvaltning for udeskole 12.00-12 januar 2009
Omfanget af udeskole i Danmark 12.00-13 januar 2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 januar 2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 januar 2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 januar 2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 januar 2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 januar 2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 januar 2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 december 2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 december 2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 december 2008
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 december 2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 december 2008