Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 december 2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 december 2008
Plantning for vildtet 03.03-46 december 2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 december 2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 december 2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 december 2008
Juletræsfældere 07.03-01 december 2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 december 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 november 2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 november 2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 november 2008
Lommeparker 03.00-21 november 2008
Træer og andet grønt 03.00-22 november 2008
Nationalstadsparker 03.01-67 november 2008
Skoven som græsgang 06.06-09 oktober 2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 oktober 2008
Hedepletvinge 06.19-03 oktober 2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 oktober 2008
Skoven som græsgang 03.01-35 oktober 2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 oktober 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 oktober 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 oktober 2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 oktober 2008
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 oktober 2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 oktober 2008
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 oktober 2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning 1 11.03-06 september 2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning 2 11.03-07 september 2008
Friluftslivets effekter på naturen 06.01-30 september 2008
Friluftslivets effekter på naturen 06.01-31 september 2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 september 2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 september 2008
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 september 2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 september 2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 september 2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning 3 11.03-08 september 2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 september 2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 september 2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 september 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 08.00-09 september 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 08.00-10 september 2008
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 august 2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 august 2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) 06.01-34 august 2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 august 2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 august 2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 august 2008