Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 januar 2009
Planlægning og forvaltning for udeskole 12.00-12 januar 2009
Omfanget af udeskole i Danmark 12.00-13 januar 2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 januar 2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 januar 2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 januar 2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 januar 2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 januar 2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 januar 2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 december 2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 december 2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 december 2008
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 december 2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 december 2008
Hold fokus på sikkerhed ved oparbejdning af stormfald 11.03-09 december 2008
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 december 2008
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 december 2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 december 2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 december 2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 december 2008
Plantning for vildtet 03.03-46 december 2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 december 2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 december 2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 december 2008
Juletræsfældere 07.03-01 december 2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 december 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 november 2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 november 2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 november 2008
Lommeparker 03.00-21 november 2008
Træer og andet grønt 03.00-22 november 2008
Nationalstadsparker 03.01-67 november 2008
Skoven som græsgang 06.06-09 oktober 2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 oktober 2008
Hedepletvinge 06.19-03 oktober 2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 oktober 2008
Skoven som græsgang 03.01-35 oktober 2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 oktober 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 oktober 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 oktober 2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 oktober 2008
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 oktober 2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 oktober 2008
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 oktober 2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning 1 11.03-06 september 2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning 2 11.03-07 september 2008
Friluftslivets effekter på naturen 06.01-30 september 2008