Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 marts 2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 marts 2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 marts 2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 marts 2008
Plantning for vildtet 08.00-07 marts 2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 marts 2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 februar 2008
Playscapes 03.03-16 februar 2008
Ædelgransortprik 05.06-16 februar 2008
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.05-02 februar 2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 januar 2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 januar 2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 januar 2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 januar 2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 januar 2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 januar 2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 januar 2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 december 2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 december 2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 december 2007
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 december 2007
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 december 2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 december 2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 december 2007
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 december 2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 november 2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 november 2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 november 2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 november 2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 november 2007
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 november 2007
Koglehalvmøl 05.05-27 november 2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 november 2007
Skimmelsvampe på juletræer 07.06-03 november 2007
Skimmelsvampe og terpener som arbejdsmiljøproblem 11.05-04 november 2007
Stævningsskov i byen 05.02-04 november 2007
Vurdering af risikotræer 5 05.26-26 november 2007
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 november 2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 november 2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 oktober 2007
Læsø 04.02-25 oktober 2007
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 oktober 2007