Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Nye produkter fra skovene: 09.09-19 april 2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 april 2008
Skov på kirkegården 03.01-65 april 2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 april 2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 april 2008
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 april 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-18 marts 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-17 marts 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-16 marts 2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 marts 2008
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 marts 2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 marts 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-15 marts 2008
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 marts 2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 marts 2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 marts 2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 marts 2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 marts 2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 marts 2008
Plantning for vildtet 08.00-07 marts 2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 marts 2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 februar 2008
Playscapes 03.03-16 februar 2008
Ædelgransortprik 05.06-16 februar 2008
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.05-02 februar 2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 januar 2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 januar 2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 januar 2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 januar 2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 januar 2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 januar 2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 januar 2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 december 2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 december 2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 december 2007
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 december 2007
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 december 2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 december 2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 december 2007
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 december 2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 november 2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 november 2007