Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 december 2016
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 december 2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 december 2016
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 december 2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 oktober 2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 oktober 2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 oktober 2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 oktober 2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 oktober 2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 september 2016
Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner 12.00-24 september 2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 september 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 september 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 september 2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 september 2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 september 2016
Fra parkering til park 03.00-34 august 2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 august 2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 august 2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 august 2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 august 2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 august 2016
Elge i naturplejen 06.00-38 juni 2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 juni 2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 juni 2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 maj 2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 maj 2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 maj 2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 maj 2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 maj 2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 maj 2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 maj 2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 maj 2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 maj 2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 maj 2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 april 2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 april 2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 april 2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 april 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 marts 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 marts 2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 marts 2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 marts 2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 marts 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 marts 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 marts 2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 februar 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 februar 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 februar 2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 februar 2016