Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 august 2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 august 2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 juli 2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 juli 2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 juli 2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 juli 2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 juli 2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 juli 2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 juli 2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 juli 2007
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 juli 2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 juni 2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 juni 2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 juni 2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 juni 2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 maj 2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 maj 2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 maj 2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 maj 2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 maj 2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 maj 2007
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 maj 2007
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 maj 2007
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 maj 2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 maj 2007
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 maj 2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 maj 2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 maj 2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 maj 2007
Græs på vanskelige steder 08.06-02 maj 2007
Ædelgran-gederamsrust 05.06-01 april 2007
Ædelgran-gederamsrust 05.06-12 april 2007
Forebyggelse af ædelgran-gederamsrust 05.06-15 april 2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 april 2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 april 2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 april 2007
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 marts 2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 marts 2007
Phlebiopsis gigantea 05.06-51 marts 2007
Urea 05.06-52 marts 2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 marts 2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 marts 2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 februar 2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 februar 2007
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 februar 2007
Klippegrøntmarkedet i Tyskland 10.09-06 februar 2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 februar 2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 februar 2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 februar 2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 februar 2007