Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 juni 2006
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 juni 2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 juni 2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 juni 2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.05-25 juni 2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 juni 2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 1 06.03-15 juni 2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 juni 2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 juni 2006
Park eller skov? 06.01-21 maj 2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 maj 2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 maj 2006
Skovopfattelse 06.01-24 april 2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 april 2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 april 2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 april 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 april 2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 april 2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 april 2006
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 marts 2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 marts 2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 marts 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 marts 2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 marts 2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 marts 2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 marts 2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 marts 2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 marts 2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 marts 2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 marts 2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 marts 2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 marts 2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 februar 2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 februar 2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 februar 2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 februar 2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 februar 2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 februar 2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 februar 2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 februar 2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 februar 2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 februar 2006
Skadedyr på platan 05.28-08 februar 2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 januar 2006
Abies amabilis 03.04-20 december 2005
Abies amabilis 03.04-21 december 2005
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 december 2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 december 2005