Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 august 2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 august 2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 august 2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 august 2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 juli 2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 juli 2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 juli 2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 juli 2006
Nationalparker i Danmark 08.01-11 juni 2006
Nationalparker i Danmark 08.01-12 juni 2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 juni 2006
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 juni 2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 juni 2006
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 juni 2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 juni 2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 juni 2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.05-25 juni 2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 juni 2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 1 06.03-15 juni 2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 juni 2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 juni 2006
Park eller skov? 06.01-21 maj 2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 maj 2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 maj 2006
Skovopfattelse 06.01-24 april 2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 april 2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 april 2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 april 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 april 2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 april 2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 april 2006
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 marts 2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 marts 2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 marts 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 marts 2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 marts 2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 marts 2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 marts 2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 marts 2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 marts 2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 marts 2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 marts 2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 marts 2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 marts 2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 februar 2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 februar 2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 februar 2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 februar 2006