Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 december 2005
Naturens æstetik 03.12-11 december 2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 december 2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 december 2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 december 2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 december 2005
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 november 2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 november 2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 november 2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 november 2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 november 2005
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 november 2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 november 2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 november 2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 november 2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 november 2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 november 2005
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 oktober 2005
Tilgængelighed for alle 08.19-01 oktober 2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 oktober 2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 oktober 2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 oktober 2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 oktober 2005
Nobilis klippeforsøg 4 06.13-04 september 2005
ON - sorterede NGR-juletræer 07.01-03 september 2005
Rengøring af sprøjteudstyr 11.05-03 september 2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 september 2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 september 2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 september 2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 september 2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 september 2005
Afspænding og bevægelse 11.04-01 august 2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 august 2005
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 august 2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 august 2005
Afspænding og bevægelse 11.04-02 august 2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 august 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-08 august 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-09 august 2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 august 2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 august 2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 august 2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 august 2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 august 2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 august 2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 juli 2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 juli 2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 juli 2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 juli 2005