Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 august 2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 august 2005
Afspænding og bevægelse 11.04-02 august 2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 august 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-08 august 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-09 august 2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 august 2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 august 2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 august 2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 august 2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 august 2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 august 2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 juli 2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 juli 2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 juli 2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 juli 2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 juli 2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 juni 2005
Ressourcer på internettet 09.00-01 juni 2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 juni 2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 juni 2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 juni 2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 juni 2005
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 juni 2005
Buksbom 08.02-05 juni 2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 maj 2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 maj 2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 maj 2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 maj 2005
Det grå egern 08.09-02 maj 2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 maj 2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 maj 2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 maj 2005
Sitkabladlus i gran 05.05-22 maj 2005
Buksbom grentørre 05.06-13 maj 2005
Topskudsregulering med Top-Stop® tangen 06.03-11 maj 2005
Vækstregulering af juletræer ved hjælp af mekanisk stress 06.03-12 maj 2005
»Grøn« motorsavsbenzin 11.00-04 maj 2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 maj 2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 maj 2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 maj 2005
Det grå egern 05.29-05 maj 2005
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 maj 2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 april 2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 april 2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 april 2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 april 2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 april 2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 april 2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 april 2005