Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 november 2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 november 2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 oktober 2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 oktober 2004
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 oktober 2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 oktober 2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 oktober 2004
Kørsel med ATV'ere 11.06-02 oktober 2004
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 oktober 2004
Kørsel med ATV'ere 11.03-02 oktober 2004
Indeks for bynatur 03.03-28 oktober 2004
Landskab - livsstil - natursyn 03.12-08 oktober 2004
Rustsvampe på enebær 05.26-16 oktober 2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 september 2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 september 2004
Cross-compliance 04.02-17 september 2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 september 2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 september 2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 september 2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 september 2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 september 2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 september 2004
Rødgran-stribesvamp 05.06-11 september 2004
Overliggende tungeknopper 06.00-01 september 2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 september 2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 september 2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 september 2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 september 2004
Skovgræsning 06.06-01 september 2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 august 2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 august 2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 august 2004
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 august 2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 august 2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 august 2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 august 2004
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 august 2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 juli 2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 juni 2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 juni 2004
Friluftsliv og turisme 06.00-04 juni 2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 juni 2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 juni 2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 juni 2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 juni 2004
Legepladsens indretning og elementer 03.19-05 juni 2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 juni 2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 maj 2004
Samarbejde om byudvikling 08.01-10 maj 2004
Landskabskarakterkortlægning 09.04-06 maj 2004