Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 maj 2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 maj 2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 maj 2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 maj 2004
Nobilis klippeforsøg 1 06.13-01 maj 2004
Nobilis klippeforsøg 2 06.13-02 maj 2004
Nobilis klippeforsøg 3 06.13-03 maj 2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 maj 2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 maj 2004
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 maj 2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 maj 2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 maj 2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 maj 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 april 2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer 03.04-18 april 2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 april 2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 april 2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 april 2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 april 2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 april 2004
Flishåndtering kræver filtre 11.02-02 april 2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer 03.04-19 april 2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 april 2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 april 2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 april 2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 april 2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 april 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 april 2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 april 2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 marts 2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 marts 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 marts 2004
Elmesyge 08.07-28 marts 2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 marts 2004
Galmider på juletræer 05.05-05 marts 2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 marts 2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 marts 2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 marts 2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 februar 2004
Plads til leg 03.03-09 februar 2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 februar 2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 februar 2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 februar 2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 februar 2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 februar 2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 februar 2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 februar 2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 februar 2004
Elmesyge 05.26-01 februar 2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 februar 2004