Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Behandling af elmesyge 05.26-03 februar 2004
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 februar 2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 februar 2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 januar 2004
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-07 december 2003
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-08 december 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 08.01-09 december 2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 december 2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 december 2003
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 december 2003
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 december 2003
Værdisætning af træer 05.01-14 december 2003
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 december 2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 november 2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 november 2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 november 2003
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 november 2003
Naturplaner 09.05-01 november 2003
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 november 2003
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 november 2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 november 2003
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 november 2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 05.06-10 november 2003
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 november 2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 november 2003
Sikkerhedskrav ved pakning og håndtering af paller med juletræer og klippegrønt 11.05-01 november 2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 november 2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 november 2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 november 2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 november 2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 november 2003
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 oktober 2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 oktober 2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 oktober 2003
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 oktober 2003
Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger 06.02-04 oktober 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 oktober 2003
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 oktober 2003
Arealgradueret renholdelse af juletræer 05.02-01 oktober 2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.06-09 oktober 2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 oktober 2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 oktober 2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 oktober 2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 oktober 2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 oktober 2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 oktober 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 september 2003
Information om natur 10.05-04 september 2003
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 september 2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 september 2003