Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 september 2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 september 2003
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-06 august 2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 august 2003
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 august 2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 august 2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 august 2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 august 2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 august 2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 august 2003
Bortforpagtning af høstperioden 10.19-04 august 2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 august 2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 august 2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 august 2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 august 2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 august 2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 august 2003
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 juli 2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 juni 2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 juni 2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 juni 2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 juni 2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 juni 2003
Egekrat har behov for drift 03.01-07 juni 2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 juni 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 juni 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 juni 2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 juni 2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 maj 2003
Prioritering af naturen 04.00-05 maj 2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 maj 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 maj 2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 maj 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 maj 2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 maj 2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 maj 2003
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 maj 2003
Skovflåten 11.02-01 maj 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 maj 2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 maj 2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 maj 2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 maj 2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 april 2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 april 2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 april 2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 april 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 april 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 april 2003
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 april 2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 april 2003