Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder 12.00-23 februar 2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 februar 2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 februar 2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 januar 2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 januar 2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 december 2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 december 2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 december 2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 november 2015
Helseskoven Octovia® 12.00-22 november 2015
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 november 2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 november 2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 november 2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 november 2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 oktober 2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 oktober 2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 oktober 2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 oktober 2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 oktober 2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 oktober 2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 oktober 2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 oktober 2015
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 september 2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 september 2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 september 2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 september 2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 august 2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 august 2015
Friluftsinstallationer i træer 06.02-13 august 2015
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 juni 2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 juni 2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 juni 2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 juni 2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 juni 2015
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 juni 2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 juni 2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 juni 2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 juni 2015
Naturpark Amager I 06.00-08 juni 2015
Naturpark Amager II 06.00-09 juni 2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter maj 2015
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 maj 2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 maj 2015
Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver 06.02-11 maj 2015
Udformning af skovsteder til brug for børnehaver 06.02-12 maj 2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 april 2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 april 2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 april 2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 april 2015
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 april 2015