Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 april 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 april 2003
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 april 2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 april 2003
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 april 2003
Fire plus fire modellen 06.02-04 april 2003
Fire plus fire modellen i praktisk udførelse 06.02-05 april 2003
Arbejdsmiljø ved kemisk topskudsregulering 11.03-01 april 2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 april 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 april 2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 april 2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 april 2003
Om at sanse naturen 04.00-02 marts 2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 marts 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 08.01-07 marts 2003
Egevisnesyge 08.07-23 marts 2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 marts 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 marts 2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 marts 2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 marts 2003
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 marts 2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 marts 2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 marts 2003
Egevisnesyge 05.26-14 marts 2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 marts 2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 marts 2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 februar 2003
Magnifica og shastagran 03.04-04 februar 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 februar 2003
Magnifica og shastagran 03.04-05 februar 2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 februar 2003
Landbrug og landskab 04.02-10 februar 2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 februar 2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 februar 2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 februar 2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 februar 2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 februar 2003
Borgerinddragelse 09.04-06 februar 2003
Magnifica og shastagran 03.04-06 februar 2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.06-08 februar 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 februar 2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 februar 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 februar 2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 februar 2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 februar 2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 februar 2003
Skovflåten 11.02-02 februar 2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 december 2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 december 2002
Borgerinddragelse 08.01-04 december 2002