Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Magnifica og shastagran 03.04-06 februar 2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.06-08 februar 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 februar 2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 februar 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 februar 2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 februar 2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 februar 2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 februar 2003
Skovflåten 11.02-02 februar 2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 december 2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 december 2002
Borgerinddragelse 08.01-04 december 2002
Ti bud på god borgerinddragelse 08.01-05 december 2002
Checkliste for borgerinddragelse 08.01-06 december 2002
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 december 2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 december 2002
Skovflåten 11.02-01 december 2002
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 december 2002
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 november 2002
Frasergran- en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 november 2002
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 november 2002
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 november 2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 november 2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 november 2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-03 november 2002
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.05-16 november 2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 09.04-04 november 2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 november 2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 november 2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 oktober 2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 oktober 2002
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 oktober 2002
Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland 06.10-03 oktober 2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 oktober 2002
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 oktober 2002
Afprøvning af håndsakse 08.02-06 oktober 2002
Afprøvning af stangsakse 08.02-07 oktober 2002
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 oktober 2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 oktober 2002
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 06.00-01 oktober 2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 september 2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 september 2002
Når borgere og kommune samarbejder om byudvikling 08.01-03 september 2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 september 2002
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 september 2002
Stævningsdrift 03.01-04 september 2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 september 2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 september 2002