Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 juni 2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 juni 2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 juni 2001
Håndskubbede græsklippere skal passe til personen 11.04-02 juni 2001
Stangklipper kan lette hækkeklipning 11.04-03 juni 2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 maj 2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 maj 2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 maj 2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 maj 2001
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 maj 2001
Fyrrens knækkesygerust 05.06-05 maj 2001
Terminologi og definitioner vedrørende formning af nordmannsgran 06.02-01 maj 2001
Formning af nordmannsgran 1 06.02-02 maj 2001
Formning af nordmannsgran 2 06.02-03 maj 2001
Formning af nordmannsgran I 06.03-07 maj 2001
Formning af nordmannsgran II 06.03-08 maj 2001
Formning af nordmannsgran III 06.03-09 maj 2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 maj 2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 maj 2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 maj 2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 maj 2001
Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde 11.04-01 maj 2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 april 2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 april 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 april 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-07 april 2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 april 2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 april 2001
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 april 2001
Såring ved stammebasis som formreguleringsmetode i nordmannsgran 06.03-06 april 2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 april 2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 april 2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 april 2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 april 2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 april 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-01 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-02 marts 2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 marts 2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 marts 2001
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 marts 2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 marts 2001
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 marts 2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 marts 2001
Råd i douglasgran 08.07-16 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-03 marts 2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 marts 2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-13 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 1 11.00-01 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 2 11.00-02 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 3 11.00-03 marts 2001