Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 november 2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 november 2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 november 2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 november 2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 november 2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 november 2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 november 2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 november 2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 november 2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 november 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 oktober 2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 oktober 2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 oktober 2000
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 oktober 2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 oktober 2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 oktober 2000
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-13 oktober 2000
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 oktober 2000
Rodfordærver 05.06-04 oktober 2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 oktober 2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 oktober 2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 oktober 2000
Beskæring af træer 05.01-11 oktober 2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 oktober 2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 september 2000
Fällboy 06.01-02 september 2000
Kædeskud, hvad er det? 11.03-05 september 2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 september 2000
Det europæiske sorteringsreglement 07.01-01 september 2000
Vejledende fortolkning af sorteringsvejledning for nordmannsgran juletræer 07.01-02 september 2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 september 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 september 2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 september 2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 september 2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 september 2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 august 2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 august 2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 august 2000
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 august 2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 august 2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 august 2000
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 august 2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-15 august 2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 august 2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 august 2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 august 2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 august 2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 august 2000