Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 august 2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 juli 2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 juli 2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.07-02 juli 2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 juni 2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 juni 2000
Brunporesvamp 08.07-14 juni 2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 juni 2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 juni 2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 juni 2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 juni 2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 maj 2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 maj 2000
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 maj 2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 maj 2000
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 maj 2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 maj 2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 maj 2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 maj 2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 maj 2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 maj 2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 maj 2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 maj 2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 april 2000
Rodfordærveren 08.07-01 april 2000
Rodfordærveren 08.07-03 april 2000
Rodfordærveren 08.07-04 april 2000
Rodfordærveren 08.07-13 april 2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 april 2000
Nålefald i fyr - fyrrenål-blærerust 05.06-03 april 2000
Mekanisk vækstregulering af nordmannsgran 06.03-05 april 2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 april 2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 april 2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 april 2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 april 2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 april 2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 marts 2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 marts 2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 marts 2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 marts 2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 marts 2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 marts 2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 marts 2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 marts 2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 marts 2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 marts 2000
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 12.00-06 marts 2000
Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-01 februar 2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 februar 2000
Flydende bladgødskning til NGRkulturer - en "kickstarter"? 05.09-11 februar 2000