Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 december 1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 december 1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 december 1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 december 1999
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 november 1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 november 1999
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 november 1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 november 1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 november 1999
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 november 1999
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 05.06-02 november 1999
Juletræers brændbarhed 07.06-02 november 1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 november 1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 oktober 1999
Høenge i skov 09.12-03 oktober 1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 oktober 1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 oktober 1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 oktober 1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 oktober 1999
Pleje af moser 09.12-02 oktober 1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 oktober 1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 oktober 1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 oktober 1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 oktober 1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 september 1999
Provenienser af Abies lasiocarpa 03.04-11 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 september 1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 september 1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 september 1999
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 september 1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 september 1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 september 1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 september 1999
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 september 1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 september 1999
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 september 1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 september 1999
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 september 1999
Provenienser af Abies lasiocarpa 03.04-12 september 1999
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 september 1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 september 1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 september 1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 august 1999
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-09 august 1999