Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 april 2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 april 2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 april 2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 marts 2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 marts 2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 marts 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 marts 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 marts 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 marts 2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 februar 2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 februar 2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 februar 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 februar 2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 februar 2015
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 januar 2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 januar 2015
Installationer i træer 09.09-30 januar 2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 december 2014
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 december 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 december 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 december 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 december 2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 november 2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 november 2014
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 november 2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.06-09 november 2014
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 november 2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 november 2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 november 2014
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 november 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 november 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 november 2014
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 oktober 2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 oktober 2014
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 oktober 2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 oktober 2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 oktober 2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 oktober 2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 september 2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 september 2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 september 2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 august 2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 august 2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 august 2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 august 2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 august 2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 juni 2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 juni 2014