Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 august 1999
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 august 1999
Erfaringer med palle-pakkemaskiner 07.05-04 august 1999
Erfaringer med palle-pakkemaskiner 07.05-05 august 1999
Erfaringer med palle-pakkemaskiner 07.05-06 august 1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 august 1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 august 1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 august 1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 august 1999
Imprægneret træ 10.00-07 august 1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 august 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 juli 1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 juni 1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 juni 1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 juni 1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 juni 1999
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 juni 1999
Barkøresnudebille 05.05-10 juni 1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 juni 1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 juni 1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 maj 1999
Lagring af energipil 07.02-06 maj 1999
Maskinoversigter - Brændemaskiner 12.00-01 maj 1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 maj 1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 maj 1999
Pleje af moser 06.02-09 maj 1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 april 1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 april 1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 april 1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 april 1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 april 1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 april 1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 april 1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 april 1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 april 1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 april 1999
Koen som naturplejer 06.01-08 april 1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 april 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-14 marts 1999
Høstning af energipil 06.03-14 marts 1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 marts 1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 marts 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-15 marts 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 marts 1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 marts 1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 marts 1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 marts 1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 marts 1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 marts 1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 marts 1999