Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 april 1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 april 1999
Koen som naturplejer 06.01-08 april 1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 april 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-14 marts 1999
Høstning af energipil 06.03-14 marts 1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 marts 1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 marts 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-15 marts 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 marts 1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 marts 1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 marts 1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 marts 1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 marts 1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 marts 1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 marts 1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 marts 1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 februar 1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 februar 1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 februar 1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 februar 1999
Salt og saltspredning 05.23-03 februar 1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 februar 1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 februar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 januar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 januar 1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 januar 1999
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 januar 1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 december 1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 december 1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 december 1998
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 december 1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 december 1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 december 1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 december 1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 december 1998
Forsyning med Dafo-plantemateriale 08.00-03 december 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 november 1998
Liftmonterede spil 06.05-01 november 1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 november 1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 november 1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 november 1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 november 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 november 1998
Geden som naturplejer 06.01-07 november 1998
Udbringning af kompost 07.04-03 november 1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 oktober 1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 oktober 1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 oktober 1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 oktober 1998