Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 marts 1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 februar 1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 februar 1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 februar 1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 februar 1999
Salt og saltspredning 05.23-03 februar 1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 februar 1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 februar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 januar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 januar 1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 januar 1999
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 januar 1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 december 1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 december 1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 december 1998
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 december 1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 december 1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 december 1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 december 1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 december 1998
Forsyning med Dafo-plantemateriale 08.00-03 december 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 november 1998
Liftmonterede spil 06.05-01 november 1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 november 1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 november 1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 november 1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 november 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 november 1998
Geden som naturplejer 06.01-07 november 1998
Udbringning af kompost 07.04-03 november 1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 oktober 1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 oktober 1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 oktober 1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 oktober 1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 oktober 1998
Høenge i skov 06.06-04 oktober 1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 oktober 1998
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 september 1998
Pyntegrøntvægte 1 08.03-02 september 1998
Pyntegrøntvægte 2 08.03-03 september 1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 september 1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 september 1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 september 1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 september 1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 september 1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 september 1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 september 1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 august 1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 august 1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 august 1998