Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 oktober 1998
Høenge i skov 06.06-04 oktober 1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 oktober 1998
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 september 1998
Pyntegrøntvægte 1 08.03-02 september 1998
Pyntegrøntvægte 2 08.03-03 september 1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 september 1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 september 1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 september 1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 september 1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 september 1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 september 1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 september 1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 august 1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 august 1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 august 1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 august 1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 august 1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 august 1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 august 1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 august 1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 august 1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 juni 1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 juni 1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 juni 1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 juni 1998
Er flis brandfarlig? 12.00-05 juni 1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-12 maj 1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-13 maj 1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 maj 1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 maj 1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 maj 1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 maj 1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 april 1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 april 1998
Etablering af buske i råjord 04.06-21 april 1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 april 1998
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 april 1998
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 marts 1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 marts 1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 marts 1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 04.00-01 marts 1998
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 marts 1998
Jorddækning som alternativ til kemisk ukrudtskontrol 05.03-01 marts 1998
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 marts 1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 marts 1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 marts 1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 marts 1998
Stævningsdrift 06.06-03 marts 1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 februar 1998