Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 januar 1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 januar 1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 januar 1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 december 1997
Linds udvikling i byen 03.01-17 december 1997
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 november 1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 november 1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 november 1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 november 1997
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 oktober 1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 oktober 1997
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 oktober 1997
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 oktober 1997
Nåleanalyser 05.09-07 oktober 1997
Sammenkørsel til terminal med lastbil og kran 07.05-03 oktober 1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 september 1997
Jordanalyser 04.01-01 september 1997
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 september 1997
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 september 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-06 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-07 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-08 august 1997
Flexspray-sprøjten 05.01-07 august 1997
Afgasning 07.06-01 august 1997
Udbudsundersøgelse af juletræer i Europa 10.09-02 august 1997
Reolpløjning 04.01-03 august 1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 august 1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 august 1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 juli 1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 juli 1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 juni 1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 juni 1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 juni 1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 juni 1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 juni 1997
Topskudsregulering 2 06.03-02 juni 1997
Topskudsregulering 3 06.03-03 juni 1997
Topskudsregulering 4 06.03-04 juni 1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 juni 1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 juni 1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 juni 1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 juni 1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 maj 1997
Teknisk afprøvning 05.01-06 maj 1997
Topskudsregulering 1 06.03-01 maj 1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 maj 1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 maj 1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 maj 1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 april 1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 april 1997