Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 december 1996
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 december 1996
Besøgsmønstre 03.11-08 december 1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 december 1996
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 november 1996
Detailsalg eller grossistsalg af juletræer - 1 10.19-01 november 1996
Detailsalg eller grossistsalg af juletræer - 2 10.19-02 november 1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 november 1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 november 1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 november 1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 november 1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 november 1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 november 1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 november 1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 november 1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 november 1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 november 1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-07 oktober 1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-08 oktober 1996
Læsning af juletræer 07.05-02 oktober 1996
Læsning af klippegrønt 08.04-01 oktober 1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 oktober 1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 september 1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 september 1996
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 september 1996
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 september 1996
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 september 1996
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 august 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-04 august 1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 august 1996
Silkefyr - 1 03.06-01 august 1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 august 1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 august 1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 august 1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 august 1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 august 1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 august 1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 august 1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 august 1996
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 06.00-04 juli 1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 juni 1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 juni 1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 juni 1996
Stormfald: 08.01-01 juni 1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 juni 1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 juni 1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 juni 1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 juni 1996