Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 april 1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 marts 1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 marts 1997
Argylene 08.05-01 marts 1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 marts 1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 marts 1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 marts 1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 marts 1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 marts 1997
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 februar 1997
Mekanisk renholdelse på "husmandsniveau" 05.02-05 februar 1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 februar 1997
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 december 1996
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 december 1996
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 december 1996
Besøgsmønstre 03.11-08 december 1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 december 1996
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 november 1996
Detailsalg eller grossistsalg af juletræer - 1 10.19-01 november 1996
Detailsalg eller grossistsalg af juletræer - 2 10.19-02 november 1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 november 1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 november 1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 november 1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 november 1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 november 1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 november 1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 november 1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 november 1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 november 1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 november 1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-07 oktober 1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-08 oktober 1996
Læsning af juletræer 07.05-02 oktober 1996
Læsning af klippegrønt 08.04-01 oktober 1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 oktober 1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 september 1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 september 1996
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 september 1996
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 september 1996
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 september 1996
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 august 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-04 august 1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 august 1996
Silkefyr - 1 03.06-01 august 1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 august 1996