Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ædelcypres - 2 03.03-02 december 1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 november 1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-02 november 1995
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 oktober 1995
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 oktober 1995
Miljøtilpassede hydraulikolier I 06.08-01 oktober 1995
Miljøtilpassede hydraulikolier II 06.08-02 oktober 1995
Miljøtilpassede hydraulikolier III 06.08-03 oktober 1995
Afprøvning af VW-arbejdsbiler til skovbruget 06.19-01 oktober 1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 oktober 1995
Specialtraktorer til renholdelse i juletræskulturer - I 05.00-01 oktober 1995
Specialtraktorer til renholdelse i juletræskulturer - II 05.00-02 oktober 1995
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 05.03-03 oktober 1995
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 september 1995
Dyrkning af fuglekirsebær 05.00-01 september 1995
Tidsstudier for flis- og rundtræmetoden i ung gran 06.03-10 september 1995
Lastvognstransport på skovveje 06.06-02 september 1995
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 september 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 september 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 september 1995
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 august 1995
Langfingerharve 05.02-03 august 1995
Hydraulisk skuffejern 05.02-04 august 1995
Udmærkning af NGR-juletræsbevoksninger 07.02-01 august 1995
Juletræsnetmaskiner 07.04-01 august 1995
Net-Let type I, II, III juletræsnetmaskiner 07.04-02 august 1995
Silvatec juletræsnetmaskine 07.04-03 august 1995
Lyn-net type 2T juletræsnetmaskine 07.04-04 august 1995
SuperPak type I, II juletræsnetmaskiner 07.04-05 august 1995
Abies veitchii 03.04-08 juni 1995
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 juni 1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 juni 1995
Abies veitchii 03.04-09 juni 1995
Tågesprøjtning med Hardi Combi-3 05.01-05 juni 1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 maj 1995
Afskærmet sprøjtning 05.01-04 maj 1995
Mekanisk kulturrenholdelse ved jordbearbejdning 05.02-02 maj 1995
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-05 maj 1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 marts 1995
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-03 februar 1995
"Kriska" Universalmaskine 05.01-03 december 1994
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-01 december 1994
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 november 1994
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 oktober 1994
Bundt- og vejeudstyr til klippegrønt 08.03-01 oktober 1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 september 1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 september 1994
Udbringning af slam i skove 04.09-03 september 1994
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 september 1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 august 1994