Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 december 1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 december 1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 december 1993
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 december 1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 december 1993
Snerlebekæmpelse 05.01-01 december 1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 september 1993
Oldenindsamling 04.04-01 september 1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 september 1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 september 1993
Reolpløjning 04.03-02 maj 1993
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 februar 1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 februar 1993
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 februar 1993
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 november 1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 november 1992
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 november 1992
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 november 1992
Brænde 07.04-01 november 1992
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 september 1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 september 1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 september 1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 september 1992
Udkørselstraktorer 06.04-01 september 1992
Micans 08.10-01 september 1992
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 januar 0001