Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 juni 2014
Brandsikring af grønne tage 04.09-08 juni 2014
Tæthedskontrol af tag­membran på grønne tage 04.09-07 juni 2014
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 juni 2014
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 juni 2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 juni 2014
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 maj 2014
Grønne tages luftrensende egenskaber 04.09-06 maj 2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 1 04.09-04 maj 2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 2 04.09-05 maj 2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 april 2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 april 2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 april 2014
Genstridige konflikter 09.00-14 april 2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 april 2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 april 2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 april 2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 marts 2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 marts 2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 marts 2014
Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen 06.00-07 marts 2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 marts 2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 marts 2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 februar 2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 februar 2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 februar 2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 februar 2014
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 februar 2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 februar 2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 februar 2014
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 januar 2014
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 januar 2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 januar 2014
Lebensbereich stilen 08.00-15 december 2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 december 2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 december 2013
Gødskning af træer 04.05-05 december 2013
Natur på kirkegården 03.13-18 december 2013
Afsøgning af byens ressourcer 03.14-11 december 2013
Indefra og ud 03.14-12 december 2013
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 december 2013
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 december 2013
Byhøst - en almennyttig forening 06.00-06 december 2013
Ædelgranbarkbille 05.05-40 oktober 2013
Neonectria ædelgrankræft III 05.06-27 oktober 2013
Neonectria ædelgrankræft II 05.06-26 oktober 2013
Neonectria ædelgrankræft I 05.06-25 oktober 2013
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 oktober 2013
Ædelgrankræft på prydtræer 05.26-33 oktober 2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 oktober 2013