Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 december 2012
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 december 2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 december 2012
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 december 2012
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 december 2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 december 2012
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 december 2012
Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv og planlægning 09.00-04 december 2012
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 december 2012
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 december 2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 december 2012
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 december 2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 november 2012
Naturen kan stimulere vores kreativitet 03.12-14 november 2012
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 07.00-01 november 2012
Kirkegårdens stilelementer 03.00-32 oktober 2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 oktober 2012
Stauder på kirkegårde giver variation og letter arbejdet 08.04-02 oktober 2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 oktober 2012
Regulering af mountainbike rute i Rude Skov 06.01-76 oktober 2012
Færdsel langs danske vandløb 06.01-77 oktober 2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 oktober 2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 oktober 2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 oktober 2012
Genstridige konflikter 09.04-30 oktober 2012
Nyt perspektiv 09.04-31 oktober 2012
Anbefaling af gade- og vejtræer 03.01-81 september 2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 september 2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 september 2012
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 september 2012
Konflikters dynamik 09.04-29 september 2012
Magtbaser og interessebaser 09.04-28 september 2012
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.04-27 september 2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 september 2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 september 2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 september 2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 september 2012
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 september 2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 september 2012
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 september 2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 september 2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 september 2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 september 2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 september 2012
Færdsel langs danske vandløb 06.01-75 september 2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 august 2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 august 2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 august 2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 august 2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 august 2012