Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 juni 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 juni 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 maj 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 maj 2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 maj 2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 maj 2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 maj 2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 maj 2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 maj 2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 maj 2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 maj 2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 maj 2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 maj 2012
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 maj 2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 maj 2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 april 2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 april 2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 april 2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 april 2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 april 2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 april 2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 april 2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 april 2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 april 2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 april 2012
Færdsel langs danske vandløb 06.01-62 april 2012
Færdsel langs danske vandløb 06.01-63 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 april 2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 marts 2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 marts 2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 marts 2012
Buksbom grentørre 05.26-17 marts 2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 marts 2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 marts 2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 marts 2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 marts 2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 marts 2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 marts 2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 marts 2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 marts 2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 februar 2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 februar 2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 februar 2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 februar 2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 februar 2012