Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 august 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 august 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 august 2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 juni 2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 juni 2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 juni 2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 juni 2012
Brugere, menighedsråd og provsti 03.03-68 juni 2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 juni 2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 juni 2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 juni 2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 juni 2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 juni 2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 juni 2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 juni 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 juni 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 juni 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 maj 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 maj 2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 maj 2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 maj 2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 maj 2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 maj 2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 maj 2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 maj 2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 maj 2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 maj 2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 maj 2012
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 maj 2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 maj 2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 april 2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 april 2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 april 2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 april 2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 april 2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 april 2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 april 2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 april 2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 april 2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 april 2012
Færdsel langs danske vandløb 06.01-62 april 2012
Færdsel langs danske vandløb 06.01-63 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 april 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 april 2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 marts 2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 marts 2012