Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 marts 2012
Buksbom grentørre 05.26-17 marts 2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 marts 2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 marts 2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 marts 2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 marts 2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 marts 2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 marts 2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 marts 2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 marts 2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 februar 2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 februar 2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 februar 2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 februar 2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 februar 2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 februar 2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 januar 2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 januar 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-03 januar 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-04 januar 2012
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 januar 2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 januar 2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 december 2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 december 2011
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 december 2011
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 december 2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 december 2011
Beskæring af kirkegårdens buske 05.03-04 december 2011
Neonectria barkkræft på ædelgranarter 05.06-23 december 2011
Cylindrocladium svampesygdom i buksbom 05.06-24 december 2011
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 december 2011
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 december 2011
Identifikation af social kapital 09.04-27 december 2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 december 2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 december 2011
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 november 2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 november 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 november 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 november 2011
Interviews og mental maps 09.04-26 november 2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 november 2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 november 2011
Bynke-ambrosie 04.10-03 oktober 2011
Robinietoptørre 08.07-48 oktober 2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 oktober 2011
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 oktober 2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 oktober 2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 oktober 2011
Terapihaven Nacadia 12.00-21 oktober 2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 oktober 2011