Betingelser for abonnement – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Om Videntjenesten > Abonnement > Betingelser for abonne...

Betingelser for abonnement

Pige, der cykler på en eng

Foto fra Videnbladet Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Fotograf: Marie Fangel Cleemann

Personabonnement
Et personabonnement giver en person adgang til Videnblade, rapporter o.l. i en serie på www.Videntjenesten.dk. Abonnementet er personligt og beskyttet af brugernavn og kode. Alle i virksomheden kan desuden få rådgivning på mail eller telefon og rabat på Skov & Landskabs faglige arrangementer.

Der er fire serier at vælge mellem:

Tilkøb af flere brugere

Det er muligt at købe flere adgange til en serie, man allerede abonnerer på. Hver adgang er personlig og beskyttet af brugernavn og kode.

Gruppeabonnement

Et gruppeabonnement giver op til 10 ikke-navngivne personer adgang til Videnblade, rapporter o.l. i en serie på www.Videntjenesten.dk på en gang. Adgangen styres via virksomhedens IP-nummer og er uden log in.

Gruppeabonnementet kan knyttes til flere IP-numre, sådan at flere lokaliteter i samme virksomhed kan få adgang til Videntjenesten i samme abonnement. Adgangen virker til gengæld kun på virksomhedens pc’ere og ikke på en eventuel privat hjemme-pc.

Det er muligt at købe flere gruppeabonnementer, som hver gang udløser adgang for 10 medarbejdere mere:

  • To abonnementer: 11-20 adgange
  • Tre abonnementer: 21-30 adgange osv.

Alle i virksomheden kan desuden få rådgivning på mail eller telefon og rabat på Skov & Landskabs faglige arrangementer.

Studerende

Studerende kan tegne et personabonnement på Videntjenesten for 175 kr. pr. serie pr. semester. Kopi af studiekort skal indsendes til Skov & Landskab som dokumentation. Abonnementet stopper automatisk hhv. 31. juli og 31. januar. Abonnementet giver ikke adgang til rådgivning og rabat på Skov & Landskabs faglige arrangementer.

Bestilling og opsigelse

Et abonnement kan oprettes via www.Videntjenesten.dk eller på telefon. Hvis oplysningerne er mangelfulde og eller forkerte, forbeholder Skov & Landskab sig ret til at lukke abonnementet.

Abonnementet (bortset fra personabonnement til studerende) gælder for det kalenderår, hvor oprettelsen sker. Ved oprettelsen betales for det aktuelle år og derefter én gang årligt for hvert kalenderår. Skov & Landskab udsender fakturaer i begyndelsen af året.

Abonnementet løber, til det opsiges. Det skal ske skriftligt til Skov & Landskab på vt@sl.ku.dk inden den 31. december med virkning fra det følgende år. Abonnementet kan ikke opsiges med tilbagevirkende kraft.

Rettigheder

Informationer på www.Videntjenesten.dk er beskyttet i henhold til ophavsretsloven. Overdragelse af informationer må kun ske efter aftale med Skov & Landskab. Adgangen til www.Videntjenesten.dk lukkes, hvis betingelserne overtrædes. Hvis overtrædelsen udgør et tab for Skov & Landskab, er abonnenten forpligtet til at betale erstatning. Mistanke om overtrædelse medfører, at adgangen lukkes, mens sagen undersøges.

Skov & Landskab forbeholder sig ret til at ændre i abonnementsvilkårene. Kommende ændringer vil blive varslet i god tid til alle abonnenter.

Kontakt

Jette Alsing Larsen, abonnementssekretær, vt@sl.ku.dk, tlf. 3533 1783