Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Værdisætning af træer | Rensning af regnvand | Faglige arrangementer

I denne udsendelse kan du få overblik over erfaringerne med VAT03 til værdisætning af træer i forbindelse med uberettiget fældning eller beskadigelse. Læs også om en metode, der kan rense regnvand fra befæstede arealer uden tilsætning af kemikalier. Du kan desuden finde inspiration til efteruddannelse i vores nye katalog med Skov & Landskabs faglige arrangementer i foråret 2017. Vi vender tilbage i 2017, hvor vi blandt andet skal fejre Videntjenestens 25 års jubilæum.

Med venlig hilsen og godt nytår 
Erling Andersen og Tilde Tvedt, redaktører
Jette Alsing Larsen, grafiker og abonnementssekretær

Nye Videnblade


Værdifuld værdisætning af træer
En projektgruppe i regi af PartnerLandskab har indsamlet erfaringer med den praktiske anvendelse af VAT03 – Værdisætning af træer i byrum, have, park og landskab. Grundlaget er 15 syn og skønsrapporter og udskrift af domsafgørelser i 10 sager, hvor VAT03 har været brugt, plus materiale fra ca. 25 andre sager. Læs mere.

05.01-26


Dobbeltporøs filtrering renser uden kemi
Dobbeltporøs filtrering er en teknik, der renser vand for finpartikulært materiale og opløste forureninger. Metoden er udviklet til at rense regnafstrømning fra befæstede arealer og fungerer uden tilsætning af kemikalier og brug af pumper. Læs mere.

04.03-17

Kort nyt


Tag med på efteruddannelse
Af og til har man brug for at komme væk fra den sædvanlige pind. Få nye indtryk. Lære noget. Dele erfaringer. Det har du rig mulighed for på Skov & Landskabs faglige arrangementer i foråret 2017. Her kan du bl.a. blive klogere på LAR-løsninger, produktion af skovflis og samarbejde mellem kirkegårde. Hvis du vil mere i dybden, tilbyder vi kompetencegivende efteruddannelse, hvor du får papir på dine færdigheder. Desuden skræddersyr vi kurser og temadage inden for en lang række emner, fx skadevoldere i juletræer, naturnær driftsteknik og arbejde på grønne tage.
Se katalog med faglige arrangementer.
Program og tilmelding til de enkelte arrangementer.


Parkdiplom: Tre moduler i foråret
Teknologisk Diplomuddannelse i parkvirksomhed er en efteruddannelse i ledelse og rådgivning i den grønne sektor. Tre moduler udbydes fra januar/februar 2017: Opgavestyring begynder 12. januar 2017, Klimatilpasning vha. grønne teknologier begynder 18. januar 2017 og Driftsstyring begynder 9. februar 2017. Læs mere.


Bytræseminar om træer og regnvand
Årets Bytræseminar var en stor succes med 225 deltagere, der bl.a. hørte om, hvordan man kombinerer bytræer og nedsivning af regnvand. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 16. november 2017. Læs mere.


Naturvenner skal guide flygtninge ud i den danske natur
I løbet af 2017 vil flygtninge og lokalbefolkning i Lyngby, Svendborg, Haslev, Aalborg og på Nordfyn få mulighed for at møde hinanden gennem fælles natur- og friluftsaktiviteter. De fem områder er værter for projektet Naturvenner, som Dansk Flygtningehjælp og Københavns Universitet netop har sat i søen. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Læs svarene på to nye spørgsmål fra vores abonnenter:
Eg med oksetunge
Padderok i træterrasse

Som abonnent er du velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.

Kurser og arrangementer


Byen Gulv 2017
1. februar/Nyborg
Danmarks bebyggede areal vokser, og vores byområder bliver mere og mere befæstede. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner. På konferencen BYENS GULV 2017 fokuserer vi på flere aspekter af to store sager, og et “open call” bidrager med nye friske vinkler. Tilmeldingsfrist 18. januar. Læs mere.


Kirkegårdskonferencen 2017: Sammen om kirkegårdene
9. marts/Nyborg
Samarbejde giver mulighed for at forene kræfterne, men hvordan gøres det bedst muligt? Kirkegårdskonferencen ser både på rammer, muligheder og praktiske erfaringer fra forskellige typer samarbejde mellem kirkegårde. Du kan også blive klogere på træer til nye klimaforhold, arbejdsmiljø, design med stauder – og kommunikation med humor. Konferencen arrangeres af IGN i samarbejde med Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Landsforeningen af Menighedsråd. Program og tilmelding.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Park og Landskab formidler forskning og rådgivning inden for parkforvaltning og landskabsplanlægning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 21. december 2016