Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Asketræer i by og landskab | Asketoptørre | Krigsveteraner og friluftsliv

I denne udsendelse kan du i to Videnblade læse mere om svampesygdommen asketoptørre og om bevarelse af asketræer i by og landskab. Læs også om, hvordan friluftsliv kan bruges i reintegration af krigsveteraner. Og husk tilmelding til årets Kirkegårdskonference senest den 28. februar.

Med venlig hilsen Erling Andersen og Tilde Tvedt, redaktører
Jette Alsing Larsen, grafiker og abonnementssekretær

Nye Videnblade


Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab

Svampen asketoptørre-stilkskive (Hymenoscyphus fraxineus) er årsag til sygdommen asketoptørre,som hærger det meste af Europa. Videnbladet gennemgår svampens oprindelse, spredning, livscyklus og bekæmpelse. Læs mere.


05.26-21


Bevar asketræer i by og landskab
Svampesygdommen asketoptørre hærger de danske skove, men ask i landskabet og byerne klarer sig bedre. Mange træer har symptomer, enkelte dør, men langt de fleste lever fint og gendanner kronen efter angreb. Årsagen er formentlig dårlige smittebetingelser for svampen. Læs mere.

05.26-37


Krigsveteraner trives godt med friluftsliv
Friluftsliv og natur gør noget særligt ved krigsveteraner. Det er ikke nogen mirakelkur mod alt, men giver mulighed for at lægge hverdagens problemer til side. Derfor er der potentiale i at bruge naturen og friluftslivet i projekter, der skal reintegrere veteraner socialt. Læs mere.

12.00-25

Kort nyt


IGN får Nordhavnsvej til at blomstre
Hvordan kan blomstrende dækafgrøder bidrage til at øge byens biologiske mangfoldighed og byboernes oplevelse af bynaturen? Det vil forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) undersøge i samarbejde med Københavns Kommune. Læs mere. 


Ny model for økoturisme på vej
Flere og flere turister ønsker at opleve steder, hvor naturen og ressourcerne udnyttes på en bæredygtig måde. Derfor vil Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet sammen med Roskilde Universitet (RUC) og arkitektvirksomheden Norrøn udvikle en ny model for økoturisme. De to bynære områder Naturpark Amager og Nationalpark Skjoldungernes Land vil blive brugt som eksempler. Læs mere. 


Ny bog om skovdyrkning dækker stort behov
Undervisningsbogen Skovdyrkning i praksis er netop udkommet. Den henvender sig til studerende, men også andre, der arbejder med træer i praksis, kan have glæde af at læse med. Bogen er skrevet af Andreas Bergstedt, lektor og mangeårig underviser på Skovskolen, og udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Læs mere.


Danske Landskabsarkitekter digitaliserer 90 årgange af magasinet LANDSKAB
Siden 1920 har landskabsarkitekter, akademikere, journalister og andre fagpersoner skrevet tusindvis af sider om landskabsarkitektur i magasinet LANDSKAB. De mange numre af LANDSKAB indeholder en guldgrube af viden og erfaringer, som danner udgangspunkt for, hvordan landskabsarkitekter arbejder i dag. Foreningen Danske Landskabsarkitekter har nu digitaliseret og offentliggjort samtlige udgivelser fra 1920 til 2012. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Læs svar på spørgsmål fra en abonnent om svampesporer og værnemidler.

Som abonnent er du velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.


Lakporesvamp

Kurser og arrangementer


Konference: Turisme som udviklingsstrategi

2. marts/Aalborg
Center for Strategisk Byforskning byder på en perlerække af oplæg om den nyeste forskning indenfor turisme som udviklingsstrategi. Vær med til at drøfte, hvordan vi kan udmønte de bebudede planlovsændringer, hvordan vi kan gentænke turismen i de danske kystbyer og hvordan vi kan vurdere innovationskraften inden for turismen i de danske kommuner. På konferencen kan du møde forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Syddansk Universitet. Læs mere.


Kirkegårdskonferencen 2017: Sammen om kirkegårdene
9. marts/Nyborg
Tilmeldingsfrist 28. februar!
Samarbejde giver mulighed for at forene kræfterne, men hvordan gøres det bedst muligt? Kirkegårdskonferencen ser både på rammer, muligheder og praktiske erfaringer fra forskellige typer samarbejde mellem kirkegårde. Du kan også blive klogere på træer til nye klimaforhold, arbejdsmiljø, design med stauder – og kommunikation med humor. Program og tilmelding.


Torben Dams 25 års jubilæum
23. marts/Frederiksberg
Den 23. marts fejrer landskabsarkitekt MDL Torben Dam 25 års ansættelse i statens tjeneste, heraf langt hovedparten af tiden på landskabsarkitektuddannelsen ved Københavns Universitet. I den anledning inviteres kolleger, landskabsarkitekter, samarbejdspartnere og landskabsarkitektstuderende til jubilæum. Læs mere.

Om nyhedsbrevet

Videntjenestens nyhedsbrev for Park og Landskab formidler forskning og rådgivning inden for parkforvaltning og landskabsplanlægning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 23. februar 2017