Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Borgerinddragelse og grønne områder | Træer og oversvømmelse | Kirkejorde

I denne udsendelse får du tre nye Videnblade. Her kan du blive klogere på borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder, træers reaktion på oversvømmelse og kirkejordes rekreative potentiale. Du kan også finde linket til otte præsentationer fra den netop afholdte Kirkegårdskonference 2017. Endelig har vi et tilbud til abonnenter på vores Videntjeneste i anledning af tjenestens 25 års jubilæum.

Med venlig hilsen Erling Andersen og Tilde Tvedt, redaktører
Jette Alsing Larsen, grafiker og abonnementssekretær

Nye Videnblade


Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder

Det grønne er også en del af byens brand og identitet. Derfor kan man med fordel inddrage borgerne i kampagner for mere grønt, f.eks. etablering af træer. Kommunerne oplever stor interesse fra borgerne, der knytter tætte bånd til de steder, de har været med til at skabe. Læs mere.


03.03-88


Træers reaktioner på oversvømmelse
Oversvømmelse påvirker jordbunden og træernes fysiologi. Nogle arter tåler det bedre end andre, og varighed, hyppighed og tidspunkt spiller en stor rolle. Generelt er oversvømmelse om vinteren f.eks. langt mindre kritisk end i vækstsæsonen. Jordbundsundersøgelser kan vise, hvor oversvømmelse vil skabe problemer i rodzonen. Læs mere.

04.06-33


Kirkejordens rekreative potentiale
Meget af kirkejorden er solgt, og de resterende arealer bliver i høj grad bortforpagtet til landbrugsdrift. Men disse jorde kan bidrage med et rekreativt element både i byer og landsbyer, som ramme for socialt samvær og naturoplevelser. Et bachelorprojekt giver eksempler på, hvordan det kan gøres. Læs mere.

03.01-96

Kort nyt


Videntjenesten fylder 25 år i 2017: Tag et kig på alle vores Videnblade
Vi vil gerne fejre Videntjenestens jubilæum ved at give abonnenter på Videntjenesten adgang til alle Videnblade på tværs af vores fire serier. Abonnerer du allerede på Park og Landskab, kan du frem til 30. juni 2017 helt gratis få afgang til Videnblade fra Planlægning og Friluftsliv, Skov og Natur samt Pyntegrønt. Samlet har du frem til sommer adgang til ca. 2.400 Videnblade. Læs mere. 

Samarbejde mellem kirkegårde lykkes med lokale løsninger
Samarbejde kan gøre det nemmere at håndtere både nutid og fremtid på kirkegårdene. Det viste årets Kirkegårdskonference 9. marts, hvor de 700 deltagere blev klogere på mulighederne for samarbejde mellem kirkegårde. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning arrangerede konferencen i samarbejde med tre interesseorganisationer. Læs mere. Se præsentationer fra konferencen.


Nyt modul på Master i landskab og planlægning
Det nye modul ’Programmer for naturbaseret sundhedsfremme og behandling’ afholdes i efteråret 2017 og er nu åbent for tilmelding. Som deltager kommer du til at arbejde med tilrettelæggelse af naturbaserede aktiviteter og behandlingsforløb til forskellige målgrupper. Tilmelding senest den 1. juni. Læs mere. 


Thomas Færgeman er ny leder af Skovskolen
Den 1. april tiltræder Thomas Færgeman stillingen som leder af Skovskolen i Nødebo. Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede uddannelser inden for det grønne område.  Læs mere.

Spørgsmål og svar


Læs de seneste svar på spørgsmål fra abonnenter
Kappede rødder gør lind ustabil.
Grenkapning på bøg.

Som abonnent er du velkommen til at stille spørgsmål uden beregning til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.

Kurser og arrangementer


Naturmødet
18.-20. maj/Hirtshals
Naturmødet er en årlig event om og i naturen. Her mødes fagfolk, naturelskere og meningsdannere. IGN deltager igen i år. Læs mere.


Have & Landskab ’17
30. august-1. september/Slagelse
Vi er i fuld gang med at planlægge IGN’s stand på HL17, hvor vi bl.a. præsenterer aktuelle forskningsresultater. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Læs mere om HL17.

Om nyhedsbrevet

Videntjenestens nyhedsbrev for Park og Landskab formidler forskning og rådgivning inden for parkforvaltning og landskabsplanlægning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 29. marts 2017