Vurdering af risikotræer 2 – Københavns Universitet

Dato: 03-09-2007 | Videnblad nr. 05.26-23 Emne: Beskyttelse mod skader fra svampe

Vurdering af risikotræer 2

Træets struktur og placering

For at vurdere om et træ udgør en fare for sine omgivelser, er det nødvendigt at analysere træets struktur, dvs. forhold som antallet af stammer, hældning, grenbygning og kroneudvikling. Træets placering og en række andre faktorer spiller også ind, når risikoen skal vurderes.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.