Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Planlægning og Friluftsliv. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 maj 2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 maj 2018
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 marts 2018
Flygtninge som ressource i mindre byer 08.19-03 februar 2018
Kan lokalsamfund i mindre byer hjælpe flygtninge? 08.19-04 februar 2018
Samskabelse om forankring af flygtninge 08.19-05 februar 2018
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 november 2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 november 2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 oktober 2017
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 oktober 2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 august 2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 august 2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 juni 2017
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 juni 2017
Fra parkering til park 03.00-24 april 2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 april 2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 april 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 marts 2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 marts 2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 marts 2017
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 januar 2017
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 januar 2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 januar 2017
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 december 2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 december 2016
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 december 2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 oktober 2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 oktober 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 september 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 september 2016