Nyhedsbrev om Pyntegrønt – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Nyhedsbrev

Ædelgranbarkbille | Sten i jorden

Forårsflyvning hos ædelgranbarkbille synes nu at være ovre. Det må anbefales at lede efter angrebne træer og fjerne dem. Sten i jordbunden kan influere på behovet for og virkning af gødskning, læs mere i to nye Videnblade. Mød Videntjenesten på Stand Z på Langesømessen d. 20. august.

Venlig hilsen Iben M. Thomsen, redaktør

Nye Videnblade


Sten i mark- og skovjorde i Danmark

Indholdet af sten og grus i danske jorde er generelt lavt, men kan lokalt være betydeligt. Større sten findes typisk i jorde udviklet på moræneaflejringer. Læs mere.

Jordprofil med sten


Sten og grus i danske mark- og skovjorde

Vurdering af jordkvalitet, fx med henblik på gødskning og kalkning, indebærer ofte bestemmelse af magnesiumtal og kaliumtal. Stenindholdet har betydning for mængden af finjord til en given dybde, fx pløjelaget, og hermed også for hvad Mgt og Kt bør være. Læs mere.

Forvitret sten med kalkklump 

Kort nyt


Ædelgranbarkbille og sanering
Forårsflyvning hos ædelgranbarkbille synes nu at være ovre. Det må anbefales at lede efter angrebne træer og fjerne dem, da dette har vist sig at nedbringe risikoen for angreb i nobilis pyntegrøntbevoksninger. Læs mere i status ultimo maj.


Langesømessen 2015
Videntjenesten for Pyntegrønt kan findes på stand Z ved Langesø messen d. 20. august 2015. Kom og få en snak om skader på juletræer, samt andre aktuelle emner. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Identifikation af skadevoldere i juletræer
Har du problemer med skadedyr eller svampeangreb i juletræer og pyntegrønt? Så få besøg af Skov & Landskabs eksperter: Lektor Hans Peter Ravn eller seniorrådgiver Iben M. Thomsen. Invitér lokale juletræsdyrkere til en halvdags- eller heldagsekskursion med udgangspunkt i de aktuelle problemer hos arrangøren og eventuelt andre af de deltagende dyrkere. Læs mere.


Overblik over kurser, temadage og konferencer i efteråret 2015
Programmet for kurser, temadage og konferencer i anden halvdel af 2015 er på trapperne. Se mulighederne for efteruddannelse og rådgivning, samt kursusudbuddet hos Skovskolen på hjemmesiden. Find kursuskataloger her.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Pyntegrønt formidler forskning og rådgivning inden for juletræer og klippegrønt. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.

 For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 16. juni 2015