Sclerophoma skuddød på nordmannsgran – Københavns Universitet

Videntjenesten > Rådgivning > Spørgsmål og svar > Pyntegrønt > Sclerophoma skuddød på...

Dato: 09-10-2013 Emne: Svampe

Sclerophoma skuddød på nordmannsgran

Spørgsmål

Døde skudspidser pga Sclerophoma angreb

Døde skudspidser pga Sclerophoma angreb

Vi har bemærket, at der er døde skudspidser på mange af vores nordmannsgran juletræer. I de hårdest ramte kulturer er topskud og mange sideskud døde. Jeg sender fotos og materiale.

Først var jeg sikker på, at det var en round up skade - den ser meget ud som på disse træer. Men min entreprenør kan ikke forstå, hvorfor det er meget spredt udover kulturen og en anden dyrker mente, han havde set noget i Bogen med sygdomme/ skader på Nordmannsgran, som kunne tyde på en svamp.

Noget andet jeg har tænkt på er, om det er et begyndende Neonectria angreb. Jeg synes dog ikke jeg har angrebne træer i omgivelserne, som kunne være årsag til smitte. Har I en mening om årsagen, og hvad skal vi gøre ved skaden?

Dødt topskud og døde skudspidser pga Sclerophoma angreb

Dødt topskud og døde skudspidser pga Sclerophoma angreb

           

Svar

Dødt topskud og døde skudspidser pga Sclerophoma angreb

Dødt topskud og døde skudspidser pga Sclerophoma angreb

Sortfarvet skud med Sclerophoma frugtlegemer

Sortfarvet skud med Sclerophoma frugtlegemer

Både fotos og materiale viser, at der er tale om det, vi kalder Sclerophoma skuddød. Der har været usædvanlig mange henvendelser om denne skade i 2013. Dette skyldes måske, at der i 2012 var et stort udbrud af røde nåle eller CSNN.

Den svamp, som giver anledning til de døde skudspidser på de nye årsskud, er nemlig den samme art, som optræder i forbindelse med røde nåle, dvs. Sydowia polyspora. Sclerophoma er navnet på de sorte frugtlegemer, som svampen danner på de døde skuddele.

Efter den rigelige forekomst af røde nåle i 2012, har smittetrykket været højt i 2013, og det har så givet anledning til angreb på skudspidser. Uvist af hvilken grund optræder svampen som regel enten på nåle eller skudakser. Dette afgøres måske af, hvilke dele af årsskuddene der er modtagelige for smitte, når svampen kaster sporer. Af og til ses dog begge symptomer på samme træ, som på nedenstående foto.

Røde nåle (CSNN) og Sclerophoma skuddød på nordmannsgran

Røde nåle (CSNN) nederst til venstre og døde skudspidser (Sclerophoma skade) øverst.

Der er flere grunde til at det ikke kan være ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora):

  1. Symptomerne er blevet synlige i sensommeren og udvikler sig normalt ikke yderligere fra nu af. Døde skud som følge af Neonectria angreb bliver ofte først synlige senere, selvom man godt kan se de tidlige symptomer allerede nu.
     
  2. Skaden omfatter i de fleste tilfælde kun spidsen eller mindre dele af et skud. Hvis det meste eller hele skuddet er ramt, krummer det typisk sammen. Neonectria angreb viser sig normalt som små grupper af døde endeskud (gerne fra næste forår og frem), fordi svampen vokser ind i overgangen til sidste års skud.
     
  3. Hist og her på de angrebne skud har jeg set nåle med orange pletter, samt klorotiske nåle hvor vokslaget på undersiden mangler. Det sidste optræder især lige op til de døde skuddele. Sådanne nåle ses typisk ved angreb af Sydowia polyspora.
     
  4. Der er sorte kugleformede frugtlegemer på de døde skud, mens Neonectria har røde frugtlegemer. Dette er selvfølgelig den nemmeste måde at afgøre sagen på.
Manglende vokslag på underside af nåle som tegn på angreb af Sydowia polyspora.

Manglende vokslag på underside af nåle som tegn på angreb af Sydowia polyspora.

Sclerophoma frugtlegemer på dødt nordmannsgran skud. Foto Venche Talgø

Runde, sorte Sclerophoma frugtlegemer på dødt endeskud er et sikkert kendetegn
 
 

Sanering

Det må anbefales at afklippe og fjerne de døde skud, fordi den massive forekomst af frugtlegemer giver en høj risiko for nye angreb til foråret. Enten som røde nåle (CSNN) eller som Sclerophoma skuddød. Det er bedst at tage skud helt væk fra kulturen og ikke bare lade dem falde til jorden, fordi sporerne godt kan nå op på de nye skud.