Nyhedsbrev om Skov og Natur – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Nyhedsbrev

Afbrænding af græsarealer | Douglasgran frøkilder

Den sene flyvning af typograf i 2015 nedsatte tætheden af barkbiller før denne sæson, som gik i gang med varmen i starten af maj. Forventningen til 2016 er, at typograf ikke vil udgøre et væsentligt problem, også set i lyset af træernes generelt gode vandforsyning og et lavt omfang af stormfaldstræ. Læs ekspertens sammenfatning. Forårets Videnblade handler om afbrænding af græs som plejemetode og douglasgran frøkilder. God læselyst og god sommer!

Venlig hilsen Kjell Suadicani og Iben M. Thomsen, redaktører.

Nye Videnblade


Valg af frøkilder i douglasgran: FP278

Frøplantagen FP278 kan betragtes som en forbedret udgave af frøplantagen FP232 og udviser allerede nu forbedrede egenskaber i forhold til standardmateriale fra F.618 (Langesø). På sigt forventes yderligere gevinster specielt på vækst. Læs mere.

rette douglasgran stammer


Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten
Græsarealer kræver pleje for at opnå den ønskede biodiversitet. Afbrænding kan være et godt alternativ eller supplement til græsning og slåning. Det kræver viden, planlægning og erfaring at opnå de bedste resultater. Desuden er der en række lovkrav at overholde. Læs mere.

kontrolleret brand


Teknikker til afbrænding på græsarealer
Afbrænding kan være et godt alternativ eller supplement til græsning og slåning af græsarealer. Mosaikafbrænding og medvindsbrand er de mest almindelige teknikker. Planlægning og sikkerhed er afgørende elementer i processen. Læs mere.

Frisk graes undslipper brand.

Kort nyt


Biotek-gennembrud: Sollys kan lave kemikalier og energi
Forskere fra Københavns Universitet har opdaget en proces i naturen, som de kalder omvendt fotosyntese. Det går ud på, at solens stråler kan bruges til at nedbryde plantemasse i stedet for at opbygge den, som vi kender det fra fotosyntesen. Læs mere. 


Plantestoffer kan modvirke klimaændringerne i Arktis
Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt, hvordan de forestående klimaforandringer vil påvirke frigivelsen af de såkaldte ”flygtige stoffer” til atmosfæren over Grønland. Resultaterne er så opsigtsvækkende, at de nu offentligøres i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience. Læs mere. 


Nystiftet pris til skovbrugsstuderende
Løvenholm Fonden vil gerne støtte nyskabende studier inden for skovbrug. Derfor har fonden overrakt priser til to nyudklækkede skov- og landskabsingeniører. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Galler på egeplanter
Der er buler med små larver på egeplanter i planteskolen. Læs mere.

Insekter eller svamp på fyrrenåle?
Hvad skyldes de små hvide flige på fyrrenåle? Læs mere.

Rustsvamp

Kurser og arrangementer


Maskinfærdsel på naturnære arealer

28.-29. juni / Eldrupgård

På kurset beskæftiger vi os med begrænsninger og retningslinjer for færdsel på FSC og PEFC certificerede arealer, hensyn til nøglebiotoper, kulturminder og foryngelse samt reducering af skader på miljøet. Læs mere.


Friluftsliv
27. juni - 8. juli / Nødebo
Planlægning og gennemførelse af friluftsture og specialaktiviteter i naturen med fokus på sikkerhed, udstyr, konflikthåndtering, gruppeprocesser og forskellige målgruppers behov. Læs mere.


Find flere kurser på hjemmesiden
Skovskolen i Nødebo og på Eldrupgaard

Find flere oplysninger om kurser og kursusfaciliteter på Skovskolen. Vi tilbyder AMU-kurser inden for friluftsliv, skov-, park- og landskabsdrift og skræddersyede kurser om f.eks. arbejde på grønne tage, risikotræer og læring i naturen. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Skov og Natur formidler forskning og rådgivning inden for skovbrug og naturforvaltning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 31. maj 2016