Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Identifikation af social kapital 09.04-27 december 2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 december 2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 december 2011
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 november 2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 november 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 november 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 november 2011
Interviews og mental maps 09.04-26 november 2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 november 2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 november 2011
Bynke-ambrosie 04.10-03 oktober 2011
Robinietoptørre 08.07-48 oktober 2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 oktober 2011
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 oktober 2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 oktober 2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 oktober 2011
Terapihaven Nacadia 12.00-21 oktober 2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 oktober 2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 oktober 2011
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 oktober 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-02 oktober 2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 september 2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 september 2011
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 september 2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 september 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-01 september 2011
Innovativ plankultur 09.00-03 september 2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 august 2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 august 2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 august 2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 august 2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 august 2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 august 2011
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 august 2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 august 2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 august 2011
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 juni 2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 juni 2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 juni 2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 juni 2011
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 05.01-17 juni 2011
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 05.01-18 juni 2011
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 juni 2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 juni 2011
Vend nedløbsrøret - og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 juni 2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 juni 2011
Fantastiske og grønne facader 08.03-06 juni 2011
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 juni 2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 juni 2011