Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Daginstitutioners udearealer - underlag, afgrænsninger og kanter 03.19-12 marts 2010
Daginstitutioners udearealer - beplantning og terræn 03.19-13 marts 2010
Daginstitutioners udearealer - legeelementer, faldzoner og vandleg 03.19-14 marts 2010
Stammeskader på bytræer fra påkørsel 05.39-03 marts 2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 08.07-45 februar 2010
Jagtlejens niveau - beregningsmodel 09.10-10 februar 2010
Jagtlejens niveau - sammenhæng mellem pris og arealkarakteristika 09.10-09 februar 2010
Planstrategier - indhold og form 07.03-12 februar 2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 februar 2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 februar 2010
Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer 09.10-08 februar 2010
Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg 06.01-47 februar 2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 februar 2010
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 februar 2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.00-05 februar 2010
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 februar 2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 08.01-23 februar 2010
Genplant Planeten 12.00-19 februar 2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 februar 2010
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 december 2009
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 december 2009
Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer 07.00-01 december 2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 december 2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 december 2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 december 2009
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 december 2009
Indsamling, udkørsel og flishugning af løvtrætoppe 06.03-19 december 2009
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 december 2009
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 december 2009
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 december 2009
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 december 2009
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 december 2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 december 2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 november 2009
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 november 2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 november 2009
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 november 2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 november 2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 november 2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 november 2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 november 2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 oktober 2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 oktober 2009
Haveturisme 03.14-07 oktober 2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 oktober 2009
ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools 12.00-18 oktober 2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 oktober 2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 oktober 2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 oktober 2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 oktober 2009