Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 marts 2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 marts 2009
Løg og stauder i græs 04.00-13 februar 2009
Rådbedømmelse med instrumenter 05.26-04 februar 2009
Elektronisk rådmåling i bytræer 05.26-27 februar 2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 februar 2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 februar 2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 februar 2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 februar 2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 februar 2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 februar 2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 februar 2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 februar 2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 februar 2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 februar 2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 januar 2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 januar 2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 januar 2009
Planlægning og forvaltning for udeskole 12.00-12 januar 2009
Omfanget af udeskole i Danmark 12.00-13 januar 2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 januar 2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 januar 2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 januar 2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 januar 2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 januar 2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 januar 2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 december 2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 december 2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 december 2008
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 december 2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 december 2008
Hold fokus på sikkerhed ved oparbejdning af stormfald 11.03-09 december 2008
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 december 2008
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 december 2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 december 2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 december 2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 december 2008
Plantning for vildtet 03.03-46 december 2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 december 2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 december 2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 december 2008
Juletræsfældere 07.03-01 december 2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 december 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 november 2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 november 2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 november 2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 november 2008
Lommeparker 03.00-21 november 2008