Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 september 2007
Konvertering af gran: Hugst for 60 ankertræer 05.07-07 september 2007
Konvertering af gran: Skærmstilling 05.07-08 september 2007
Konvertering af gran: Modificeret renafdrift (Kulisse, rand.) 05.07-09 september 2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 06.01-04 september 2007
PS Nobilis plustræforsøgene 03.02-20 september 2007
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 september 2007
Algebelægninger på grannåle 05.19-04 september 2007
Bekæmpelse af algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 05.19-05 september 2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 september 2007
Intensiv pleje af græs 05.06-09 september 2007
Vurdering af risikotræer 4 05.26-25 september 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 august 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 august 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 august 2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 august 2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 05.02-03 august 2007
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 august 2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 august 2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 juli 2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 juli 2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 juli 2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 juli 2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 juli 2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 juli 2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 juli 2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 juli 2007
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 juli 2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 juni 2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 juni 2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 juni 2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 juni 2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 maj 2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 maj 2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 maj 2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 maj 2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 maj 2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 maj 2007
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 maj 2007
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 maj 2007
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 maj 2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 maj 2007
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 maj 2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 maj 2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 maj 2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 maj 2007
Græs på vanskelige steder 08.06-02 maj 2007
Ædelgran-gederamsrust 05.06-01 april 2007
Ædelgran-gederamsrust 05.06-12 april 2007
Forebyggelse af ædelgran-gederamsrust 05.06-15 april 2007