Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 marts 2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 marts 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 marts 2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 marts 2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 marts 2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 marts 2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 marts 2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 marts 2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 marts 2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 marts 2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 marts 2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 marts 2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 februar 2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 februar 2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 februar 2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 februar 2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 februar 2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 februar 2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 februar 2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 februar 2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 februar 2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 februar 2006
Skadedyr på platan 05.28-08 februar 2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 januar 2006
Abies amabilis 03.04-20 december 2005
Abies amabilis 03.04-21 december 2005
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 december 2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 december 2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 december 2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 december 2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 december 2005
Abies amabilis 03.04-22 december 2005
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 december 2005
Naturens æstetik 03.12-11 december 2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 december 2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 december 2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 december 2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 december 2005
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 november 2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 november 2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 november 2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 november 2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 november 2005
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 november 2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 november 2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 november 2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 november 2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 november 2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 november 2005