Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 oktober 2005
Tilgængelighed for alle 08.19-01 oktober 2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 oktober 2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 oktober 2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 oktober 2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 oktober 2005
Nobilis klippeforsøg 4 06.13-04 september 2005
ON - sorterede NGR-juletræer 07.01-03 september 2005
Rengøring af sprøjteudstyr 11.05-03 september 2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 september 2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 september 2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 september 2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 september 2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 september 2005
Afspænding og bevægelse 11.04-01 august 2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 august 2005
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 august 2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 august 2005
Afspænding og bevægelse 11.04-02 august 2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 august 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-08 august 2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran 05.08-09 august 2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 august 2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 august 2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 august 2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 august 2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 august 2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 august 2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 juli 2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 juli 2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 juli 2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 juli 2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 juli 2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 juni 2005
Ressourcer på internettet 09.00-01 juni 2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 juni 2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 juni 2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 juni 2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 juni 2005
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 juni 2005
Buksbom 08.02-05 juni 2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 maj 2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 maj 2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 maj 2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 maj 2005
Det grå egern 08.09-02 maj 2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 maj 2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 maj 2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 maj 2005